این ارائه مطلب درباره
سیستم های فتوولتائیک یکی از پر مصرف ترین کاربردهای انرژی های نور می باشند و تا کنون سیستم های گوناگونی با ظرفیت های
مختلف (5/. وات تا چند مگاوات)در سراسر جهان نصب و راه اندازی شده است
مطالبی را ارائه می دهد.
تعداد 26 اسلاید و در سطح مدرسه و دانشگاه