ابلاغ کارکنان آموزش و پرورش

شما با داشتن این فایل و برنامه تا سال ها نیازی به ثبت دستی نمرات و فعالیت های دانش آموزان نخواهید داشت و به راحتی بهترین گزارشات را می توانید از این برنامه به دانش آموزان و اولیا آن ها و عوامل مدرسه ارائه دهید.

و در انتهای هر ماه و نیم سال و سال تحصیلی عملکرد دانش آموزان و کلاس خود را به صورت نمودار و جدول مرتب چاپ کرده و مشاهده نمائید. همچنین جهت محاسبه نمرات مستمر و نهایی نیازی به هیچ محاسبه ای نیست و این برنامه همه این کارها را برای شما انجام می دهد.

بسیاری از مدارس حال حاظر حداقل یک پروژکتور در کلاس دارند و یا در مدرسه ممکن است کلاسی را برای این در نظر گرفته باشند. که اگر در کلاس درس خود پروژکتور داشته باشید، بهتر است از همان لحظه اول این فایل را باز کرده و در معرض دید دانش آموزان قرار دهید تا آن ها به طور مستمر و مستقیم در جریان نحوه نمره دهی شما قرار بگیرند و همچنین جهت ارتقای خود تلاش بیشتری کنند.

مثلا در صفحه رتبه بندی همیشه 10 نفر اول کلاس و 4 نفر آخر مشخص شده است که می تواند باعث تقویت حس رقابت در دانش آموزان شده و به دنبال بالا بردن نام خود در این لیست باشند.

صفحات موجود در این برنامه که توضیحات جزئی هر کدام در صفحه راهنما آورده شده است.