علوم هفتم - فیلم آموزشی- جلسه دهم

ویدئوهای آموزشی

جلسه دهم

فیلم

از این قسمت می توانید محتوای کتاب درسی مرتبط با این جلسه را که نکات مهم آن علامت گذاری شده است را دانلود کنید.