علوم هشتم - فیلم آموزشی- جلسه ششم

ویدئوهای آموزشی

جلسه ششم

فیلم

از این قسمت می توانید محتوای کتاب درسی مرتبط با این جلسه را که نکات مهم آن علامت گذاری شده است را دانلود کنید.