ابلاغ کارکنان آموزش و پرورش

در این فایل و در برنامه اکسل براحتی و با وارد کردن اطلاعات تسهیلات دریافتی خود می توانید, مانده تسهیلات خود و همچنین مبلغ مورد نیاز جهت تسویه