این ارائه مطلب دانستنی های علمی و تخصصی در مورد ستاره خورشید را ارائه می دهد. تعداد 48 اسلاید و در سطح مدارس و دانشگاه