این ارائه مطلب به طور خلاصه درباره شاهنامه و فردوسی مطالبی را ارائه می دهد. تعداد 12 اسلاید و در سطح مدارس ابتدایی