ابلاغ کارکنان آموزش و پرورش

در این فایل و در برنامه اکسل براحتی و با وارد کردن اطلاعات تسهیلات مورد نظرخود می توانید, در حالت های متفاوت وضعیت تسهیلات را مشاهده کنید.