آموزش تصویری کتاب علوم تجربی پایه نهم - جلسه اول

ویدئوهای آموزشی

جلسه اول

فیلم اول

فیلم دوم

از این قسمت می توانید محتوای کتاب درسی مرتبط با این جلسه را که نکات مهم آن علامت گذاری شده است را دانلود کنید.