علوم هشتم - فیلم آموزشی- جلسه دوم

ویدئوهای آموزشی

جلسه دوم

فیلم اول

فیلم دوم

از این قسمت می توانید محتوای کتاب درسی مرتبط با این جلسه را که نکات مهم آن علامت گذاری شده است را دانلود کنید.