علوم نهم - فیلم آموزشی- جلسه سوم

ویدئوهای آموزشی

جلسه سوم

فیلم بخش اول

فیلم بخش دوم

از این قسمت می توانید محتوای کتاب درسی مرتبط با این جلسه را که نکات مهم آن علامت گذاری شده است را دانلود کنید.