علوم نهم - فیلم آموزشی- جلسه چهارم

ویدئوهای آموزشی

جلسه چهارم

بخش اول

بخش دوم

از این قسمت می توانید محتوای کتاب درسی مرتبط با این جلسه را که نکات مهم آن علامت گذاری شده است را دانلود کنید.