فیزیک یازدهم - فیلم آموزشی- جلسه هفتم

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم - حل نمونه سوالات تستی

از این قسمت می توانید محتوای کتاب درسی مرتبط با این جلسه و همچنین جزوه ای که تدریس شد را دانلود کنید.

نمونه سوالات

نمونه سوال  مرتبط با این بخش را دانلود کنید

پاسخ های تشریحی و کامل نمونه سوال  فوق را دانلود کنید