علوم هفتم - فیلم آموزشی- جلسه نهم

ویدئوهای آموزشی

جلسه نهم

فیلم

از این قسمت می توانید محتوای کتاب درسی مرتبط با این جلسه را که نکات مهم آن علامت گذاری شده است را دانلود کنید.