علوم هفتم - فیلم آموزشی- جلسه پنجم

ویدئوهای آموزشی

جلسه پنجم

فیلم

از این قسمت می توانید محتوای کتاب درسی مرتبط با این جلسه را که نکات مهم آن علامت گذاری شده است را دانلود کنید.