علوم هشتم - فیلم آموزشی- جلسه نهم

ویدئوهای آموزشی

جلسه نهم

بخش اول

بخش دوم

از این قسمت می توانید محتوای کتاب درسی مرتبط با این جلسه را که نکات مهم آن علامت گذاری شده است را دانلود کنید.