فیزیک یازدهم - فیلم آموزشی- جلسه ششم

بخش اول

بخش دوم - حل نمونه سوالات تستی

از این قسمت می توانید محتوای کتاب درسی مرتبط با این جلسه را که نکات مهم آن علامت گذاری شده است را دانلود کنید.

نمونه سوالات

نمونه سوال  مرتبط با این بخش را دانلود کنید

پاسخ های تشریحی و کامل نمونه سوال  فوق را دانلود کنید