فیزیک یازدهم - فیلم آموزشی- جلسه چهارم

میدان الکتریکی

  • بار q1 خاصیتی در فضای پیرامون خود ایجاد می کند که به آن اصطلاحاً میدان الکتریکی بار q1 گفته می شود
  • در شکل زیر خطوط میدان الکتریکی دور یک ذره باردار مثبت (قرمز) و نفی (آبی) را می بینید.
 
 

 

 

تعیین میدان الکتریکی

  • میدان الکتریکی در هر نقطه از فضای اطراف یک جسم باردار الکتریکی به صورت زیر تعیین می شود
  • نخست بار کوچک و مثبت q1 موسوم به بار آزمون را در آن نقطه قرار می دهیم و سپس نیروی الکتریکی F وارد بر آن را اندازه می گیریم. آن گاه میدان الکتریکی E ناشی از جسم باردار در آن نقطه به صورت زیر تعریف می شود

تعیین میدان الکتریکی

  • میدان الکتریکی کمیتی برداری است که اندازه آن برابر با اندازه نیرو تقسیم بر اندازه  بار الکتریکی می شود.
  • و جهت آن همان جهت نیروی وارد بر بار آزمون است.
  • یکای میدان الکتریکی نیوتون بر کولن است.

واحدهای رابطه میدان الکتریکی

جدول واحدهای رابطه میدان الکتریکی را در جدول زیر مشاهده می کنید.

نمودار تغییر میدان الکتریکی با افزایش فاصله ( r )

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، اندازه میدان الکتریکی، با افزایش فاصله از بار ، کاهش می یابد.

محتوای کتاب درسی

از این قسمت می توانید محتوای کتاب درسی مرتبط با این جلسه را که نکات مهم آن علامت گذاری شده است را دانلود کنید.

ویدئوهای آموزشی

فیزیک یازدهم - فیلم آموزشی- جلسه هفتم
فیزیک یازدهم – فیلم آموزشی- جلسه هفتم

فیزیک یازدهم - فیلم آموزشی- جلسه هفتم - اختلاف پتانسیل الکتریکی - رسانای منزوی...

نمونه سوالات

نمونه سوالات فیزیک دوازدهم
نمونه سوالات فیزیک دوازدهم

دانلود رایگان کلیه نمونه سوالات مرتبط با فیزیک دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی...

عناوین آموزشی دیگر

نمونه سوالات فیزیک دوازدهم
نمونه سوالات فیزیک دوازدهم

دانلود رایگان کلیه نمونه سوالات مرتبط با فیزیک دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی...